روزی از دانشمندی ریاضی دان نظرش را درباره انسانیت پرسیدند, درجواب گفت: اگر زن یا مردی دارای اخلاق باشد نمره یک میدهم، اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک می گذارم (10)، اگر پول هم داشته باشد یک صفر دیگر جلوی عدد 10 میگذارم 100، اگر دارای اصل و نسب هم باشد یک صفر دیگر جلوی عدد 100 میگذارم : 1000 ، ولی اگر زمانی عدد 1 رفت (اخلاق) رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند 000 و صفر هم بـه تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد. مواظب (یک) خودمان بــاشیم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

چند وجهی هستی شناسی در مکتب قرآن ماراتن تا موفقیت رمان خوان پیمانکار شما E-content تبلیغات عبدالله رضوی مجله نبض آنلاین ارشدی ها